Om Mudskipper

 

Dette lille forlaget ble skapt etter en lengre prosess med å sette seg inn i fordeler og ulemper ved å gi ut bok på eget forlag, via selvpubliseringsforlag, eller via etablerte forlag.

Ikke alle ser seg tjent med at større forlag skal eie rettigheter og kontrollere produksjonslinjen. Noen vil helst gjøre dette selv, selv om det betyr at man må lære seg et nytt fag. Heldigvis har man Internett, hvor det går an å finne ut av alt man trenger.

Første bok på Mudskipper Publishing blir gitt ut i løpet av 2018.